News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Asbox


De asbox is een systeem die na de verbranding de assen verzamelt en opslaat. De asbox is geïntegreerd in de verwarmingsketel en moet regelmatig leeggemaakt worden.


Terug