News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Back-Contact


Bij zonnepanelen waarin deze technologie geïntegreerd is bevinden de verbindingen van de fotovoltaïsche cellen zich aan de achterkant van het paneel. Deze technologie verbetert de productiviteit van de panelen bij een zwakke instraling waardoor het vermogen van deze panelen veel hoger ligt. 


Terug