News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Bar


Een bar is een eenheid voor de druk die vaak gebruikt wordt in hydraulische circuits en in verwarming. Één bar stelt de druk voor die een waterkolom van 10m hoogte uitoefent.


Terug