News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Beschaduwing


Wanneer een of meerdere van uw zonnepanelen, of slechts een deel ervan door schaduw bedekt worden, zal de productie negatief beïnvloedt worden. Aangezien zonnepanelen serieel geschakeld zijn zal een productieverlies bij één van de panelen de productie van de hele reeks en dus van de hele installatie belemmeren. Daarom is het belangrijk te letten op mogelijke schaduwen.


Terug