News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Biomassa


Biomassa is het geheel van de organische, plantaardige of dierlijke materie. Houtpellets zijn vervaardigd uit biomassa want ze zijn rechtstreeks afkomstig van de bomen.


Terug