News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Broeikasgassen


Het merendeel van deze gassen wordt uitgestoot door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ze zijn schadelijk voor het milieu en dragen bij tot de opwarming van de aarde.


Terug