News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Bypass-diodes


Bypass-diodes zijn elektronische componenten die een aantal problemen die voortvloeien uit beschaduwing kunnen vermijden. Bypass-diodes zijn verbonden met reeksen zonnecellen binnen een paneel en leiden de stroom voorbij inactieve cellen (bv. deze die beschaduwd worden). Deze cellen worden dan van de andere geïsoleerd en zo worden productieverliezen vermeden.


Terug