News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Calorie


De calorie is een van de eenheden die afgeleid werden van het SI-stelsel en dient om een hoeveelheid warmte te meten. Om u een duidelijk beeld te geven van wat een calorie is: 1 calorie is de energie die overgebracht moet worden op 1 gram water om zijn temperatuur met 1°C te verhogen. 


Terug