News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Calorische waarde


De calorische waarde van een brandstof geeft aan hoeveel energie deze kan vrijmaken na volledige verbranding. Wij maken een verschil tussen de calorische onderwaarde (Hi) en de calorische bovenwaarde (Hs).


Terug