News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


CGO


Certificat de Garantie d’Origine. Na de AREI-controle (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van uw installatie door een erkend keuringsorganisme zal u een CGO ontvangen die de conformiteit van uw installatie met de Code de Comptage d’Energie bewijst. Deze CGO, die dus ook getuigd van de goede werking van uw groene teller, zal u aan de CWaPE moeten voorleggen om uw GSC’s te kunnen ontvangen.


Terug