News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


CO₂


CO₂ is de chemische formule van koolstofdioxide, ook koolzuurgas genoemd. CO₂ is een broeikasgas die deels verantwoordelijk is voor de verwarming van het klimaat.


Terug