News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Code de Comptage


Installaties met een klein vermogen (<10kVA) worden in het Waals Gewest aan dit reglement onderworpen. Het bepaald onder andere dat de bruto geproduceerde elektriciteit van dit type installaties gemeten moet worden met een maximale foutmarge van 2%. De CWaPE kan op elk moment een controle ter plaatse uitvoeren. Iedere pech of wijziging van de installatie moet stelselmatig aan de CWaPE gemeld worden.


Terug