News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Coefficient of Performance (COP)


Enkel gebruikt voor warmtepompen. De COP stelt de verhouding voor tussen de hoeveelheid energie die aan het water werd overgebracht om deze op te warmen en de hoeveelheid energie die door het systeem verbruikt werd. De COP drukt de prestaties van een warmtepomp uit en hoe hoger deze coëfficiënt, hoe meer geld u zal besparen.


Terug