News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Compensatiesysteem


Wanneer u uw geproduceerde elektriciteit in het net injecteert zal uw elektriciteitsleverancier u hiervoor een vergoeding geven in functie van zijn aankoopprijs. Het is alsof uw leverancier uw elektriciteit opkocht om u deze daarna terug te verkopen. Opgepast, u mag niet meer elektriciteit produceren dan u kan verbruiken want in dit geval krijgt u GEEN enkele vergoeding voor uw overschot.


Terug