News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Condensatiewater


Het water dat na de winning van de energie uit de rookgassen overblijft. Dit water is altijd zuur en moet daarom naar het riool afgevoerd worden.


Terug