News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


CWaPE


De hoofdtaak van de CWaPE (Commission Wallone pour l’Energie) is die van raadgever bij de overheidsdiensten voor wat betreft de organisatie en de werking van de regionale elektriciteits-en gasmarkten. De CWaPE beheert ook de uitreiking van groenestroomcertificaten in Wallonië.


Terug