News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Dauwpunt


Het dauwpunt is de temperatuur waarbij bij gelijkblijvende dampdruk condensatie optreedt. In een gascondensatieketel is de temperatuur van het dauwpunt ongeveer 55°C.


Terug