News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Dichtheid


De dichtheid van een materiaal drukt uit hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.


Terug