News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Differentieelschakelaar type A


Dit is een veiligheidsschakelaar die in geval van een foute aarding elektrocutie zal vermijden . Differentieelschakelaars van type A worden geplaatst bij gevoelige elektrische installaties zoals fotovoltaïsche installaties.


Terug