News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


DNB


De distributienetbeheerders in Wallonië werden aangeduid door de regering van het Waals Gewest. De taak van deze intercommunales is om de elektriciteit van het hoogspanningsnet naar de woningen van de eindafnemers te vervoeren.


Terug