News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


DPO


In Wallonië kan elke elektriciteitsproducent een Demande Préalable d’Octroi bij de CWaPE indienen voor zijn groenestroomcertificaten. Dit betekent dat hij een voorschot van 40 GSC’s zal ontvangen die hem in staat zullen stellen zijn fotovoltaïsche installatie sneller terug te verdienen.


Terug