News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Druk


Met “druk” bedoelt men de drukkracht per oppervlakte-eenheid. De SI-eenheid van druk is de Pascal (Pa) en komt overeen met 1 Newton/m², hetzij de druk die 100g uitoefent op een oppervlakte van 1m².


Terug