News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


E-peil


Alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. Een van deze normen betreft de enegrieprestatie of het E-peil van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van tal van factoren zoals de isolatie, de ventilatie, de verwarmingsinstallatie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen…


Terug