News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


EAN-code


De EAN-code of European Article Numbering, is een code van 18 cijfers die zich op uw elektriciteits- of gasteller bevindt en als identiteitskaart voor deze dient.  In België begint deze code steeds met 541. U kan deze ook terugvinden op uw rekeningen en u zal deze moeten melden bij elk contact met uw elektriciteitsleverancier of DNB.


Terug