News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Ecologische terugverdientijd


Dit is de periode die uw installatie nodig heeft om een zelfde hoeveelheid energie te produceren dan nodig was om uw zonnepanelen, omvormer(s) en montagesystemen te fabriceren en te installeren. Dit drukt de ecologische impact van uw installatie van fotovoltaïsche panelen uit.


Terug