News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Ecologische voetafdruk


De ecologische voetafdruk van een persoon geeft aan hoeveel oppervlakte er nodig is om aan zijn behoeftes te voorzien en zijn afval te verwerken.  Deze eenheid meet dus onze invloed op de grondstoffen die wij verbruiken.


Terug