News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Elia


Elia is de beheerder van het Belgisch transmissienet voor elektriciteit en zorgt dus voor het vervoer van de elektriciteit in Wallonië van de producent tot de DNB via het hoogspanningsnet. Aangezien het bedrijf een openbare dienst verleent is ze verplicht om de groenestroomcertificaten aan de minimumprijs van 65€ op te kopen.


Terug