News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Energetisch rendement


Voor een zonnepaneel is dit de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit voor een bepaalde bestraling. Het rendement van een zonnepaneel wordt berekend in functie van het wattpercentage dat bereikt wordt voor een bestraling van 1000 W/m².


Terug