News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Energiemix


De energiemix is de verdeling van de primaire energiebronnen (nucleaire, wind- of zonne-energie…) die omgezet moeten worden voordat ze in huis gebruikt kunnen worden.


Terug