News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


EPB


Alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, zijn onderworpen aan de Energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw en renovatie. Deze regelgeving bepaald de energienormen aan welke nieuwe bouwprojecten moeten voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.


Terug