News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Expansievat


Een expansievat is een onderdeel van het verwarmingssysteem dat de uitzetting van water bij een temperatuurverhoging opneemt.
 


Terug