News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Expansieventiel


Een expansieventiel is een systeem die de druk van een vloeistof verlaagt wanneer deze door het ventiel stroomt. Expansieventielen worden onder andere in wanrmtepompen gebruikt opdat het koelmiddel gemakkelijker zou verdampen. 


Terug