News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Financieel rendement


Men kan het financieel rendement vergelijken met de interestvoet die u zou ontvangen voor een spaarrekening. Met een interestvoet van 2% bedraagt uw financieel rendement 2%.

Voor een fotovoltaïsche installatie wordt het financieel rendement berekend via de verhouding tussen enerzijds, de besparingen en de subsidies, en anderzijds het bedrag van de investering. Deze berekening wordt uitgevoerd voor een bepaalde periode en geeft dan een percentage dat u zal kunnen vergelijken met de interestvoet van een spaarrekening. Indien u als resultaat een rente van 7% over 10 jaar bekomt, dan is uw investering in een fotovoltaïsche installatie te vergelijken met de plaatsing van uw geld gedurende 10 jaar op een spaarrekening met een interestvoet van 7%.


Terug