News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Fossiel


Fossiele energie wordt opgewekt door de verbranding van aardgas, steenkool of aardolie. Deze energiebronnen zijn uitputbaar, niet hernieuwbaar en stoten broeikasgassen uit die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Groene energie is daarentegen onuitputbaar, hernieuwbaar en het belast het milieu niet.


Terug