News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Fotonen


Fotonen of "lichtdeeltjes" zijn een verschijningsvorm van elektromagnetische straling. Straling (een vorm van energie) doet zich voor als golven of als een stroom van massaloze deeltjes, de fotonen.  (Bron : Wikipedia)


Terug