News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Fotovoltaïsche cel


Zonnepanelen bestaan uit reeksen fotovoltaïsche cellen die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Deze worden vervaardigd uit silicium, een halfgeleidend materiaal. Silicium bestaat uit atomen die omringd worden door een wolk elektronen. Door lichtinval worden de elektronen opgewekt en zo ontstaat er een elektrische stroom van een positieve naar een negatieve pool. Hetzelfde principe vindt men terug in batterijen.


Terug