News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Garanties van Oorsprong


Met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in Europa kan de consument nu zijn eigen elektriciteitsleverancier kiezen. Om de goede keuze te maken moet u rekening houden met verschillende factoren zoals de prijs, de service en de herkomst van de elektriciteit. Leveranciers zijn nu verplicht de energiemix en de ecologische voetafdruk van de geleverde elektriciteit te melden. Aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen worden garanties van oorsprong toegekend.


Terug