News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Geleiding


Is een manier waarop warmte van het ene lichaam op het andere wordt overgedragen. Hierbij staat een molecule of atoom zijn energie af aan het dichts bijzijnde atoom. Dit proces wordt gebruikt in installaties van thermische zonnepanelen.


Terug