News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Gelijkstroom


Uw fotovoltaïsche installatie produceert gelijkstroom die dan naar een omvormer gaat. Het wordt gelijkstroom genoemd omdat de richting en de sterkte van deze stroom constant zijn. De omvormer zet deze gelijkstroom dan om tot wisselstroom die gebruikt zal kunnen worden door de elektrische apparatuur van uw huis.


Terug