News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Grid parity


De EPIA (Europese organisatie voor fotovoltaïsche energie) verwacht dat de elektriciteitsprijzen binnen minder dan 20 jaar op eenzelfde peil zullen komen te staan. Het moment waarop groene en grijze stroom zich op hetzelfde prijsniveau bevinden noemt men de “grid parity”.Dit betekent dat in minder dan 20 jaar, fotovoltaïsche energie geen subsidies meer nodig zal hebben om goedkoper te zijn dan de elektriciteit die geproduceerd wordt in traditionele centrales. De subsidies zullen dus van jaar tot jaar verminderen om uiteindelijk volledig afgeschaft te worden.


Terug