News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Grijze elektriciteit


Dit is elektriciteit die opgewekt wordt door verbranding van fossiele brandstoffen. Kernenergie behoort ook tot deze categorie.


Terug