News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Groene energie


De zonne-energie die door fotovoltaïsche panelen opgewekt wordt is een groene energie want bij haar productie worden er geen broeikasgassen zoals CO₂ uitgestoot. Deze energie is dus niet belastend voor het milieu.


Terug