News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Integratie


Bij integratie worden de zonnepanelen zelf als dakbedekking gebruikt. Deze optie wordt vaak gekozen in geval het dak gerenoveerd moet worden of nog geplaatst moet worden (nieuwbouw).


Terug