News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Invloed op de topografie


Hiermee verwijst men naar de wijzigingen van het landschap (vorm, hoogte…) ten gevolge van een natuurlijke (aardbeving) of kunstmatige (mijnen) oorzaak.


Terug