News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Invloed op het milieu


De invloed die een project, een voorwerp…gedurende zijn levensduur uitoefent op het milieu wordt grondig bestudeerd. Zulke studies zijn verplicht om de aangerichte schade te kunnen vergoeden of oplossingen te vinden.


Terug