News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Jaarlijkse balans


De jaarlijkse balans van een bedrijf geeft het kapitaal en de economische situatie van een bedrijf weer. Zo kan men de financiële situatie van een bedrijf kennen en haar stabiliteit in de toekomst benaderen.


Terug