News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Joule


De joule is de SI-eenheid voor energie. 1 joule komt overeen met de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van 1 gram lucht met 1°C te verhogen.


Terug