News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Keuring


De keuring is de controle van uw installatie op de conformiteit met de AREI-normen door een onafhankelijk organisme. Indien uw installatie aan deze normen voldoet betekent dit dat ze goedgekeurd werd. U zal dan een keuringsverslag ontvangen waarmee u de volgende stappen zal kunnen ondernemen teneinde erkend te kunnen worden als groene stroomproducent.


Terug