News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Koelmiddel


Dit is een vloeistof die warmte transporteert. Deze term wordt vooral gebruikt als de vloeistof in kwestie geen water is. 


Terug