News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Kringloopeconomie


De productie van groene elektriciteit zal ons in de toekomst in staat stellen steeds minder beroep te doen op niet hernieuwbare energiebronnen om onze elektriciteit op te wekken. De bedoeling is om zo te evolueren naar een groene kringloopeconomie waarbij we onze energiebronnen beter benutten en recycleren en zo minder afval produceren.


Terug